«РЕАЛІЇ ТА ЗАХОДИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»

РЕАЛІЇ ТА ЗАХОДИ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИПропонуємо для ознайомлення збірник тезисів доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася 14 квітня 2016 року у

Національному  музеї «Чорнобиль».

Лікарі 15-ти провідних наукового-лікувальних закладів МОЗ України та НАМН України з м. Києва, Київської, Житомирської, Донецької, Чернівецької, Хмельницької, Сумської, Черкаської, Вінницької, Луганської, Полтавської, Івано-Франківської, Волинської, Львівської, Закарпатської областей , які проводять обстеження, лікування, диспансерний нагляд за станом здоров’я  населення взяли учать у роботі конференції.

У цієї брошурі Ви маєте змогу ознайомитися із доповідями відомих лікарів-науковців, що 30 років поспіль займаються здоров’ям постраждалих, їх дітей та онуків:

Антипкін Ю.Г. – доктор медичних наук, академік НАМН України, директор НДІ педіатрії, акушерства та гінекології НАН України.

Давидова Ю.В. – доктор медичних наук, професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України.

Тронько М.Д. – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, директор Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМНУ.

Корзун В.Н. – доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії спеціальних харчових продуктів Інституту гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України.

Чумак А.А. – доктор медичних наук, професор, директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру Радіаційної медицини НАМН України.

Берковецький В.Б. – кандидат біологічних наук, виконавчий директор НДІ радіаційного захисту Академії технологічних наук України.

Багдасарова І.В. – доктор медичних наук, професор Інституту нефрології НАМНУ

Білько Н.М. – доктор медичних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Білько Д.І. – кандидат біологічних наук, доцент, Національний університет «Києво- Могилянська академія».

Руссу І.З. – кандидат біологічних наук, старший викладач, Національний університет «Києво – Могилянська академія».

Степанова Є.І. – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, керівник відділу радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології Інституту клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини України.

Бруслова К.М. – доктор медичних наук, лауреат державної премії в галузі науки і промисловості, заслужений лікар України, завідувач відділення радіаційної гематології дитячого віку Інституту клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України.

Мишковська А.А. – кандидат медичних наук, завідувач сектору техногенних катастроф, Управління надзвичайної медицини Медичного департаменту МОЗ України.

Кінча-Поліщук Т.А. – кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту травматології та ортопедії АМН України.

Боярська О.Я. – кандидат медичних наук, Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення МОЗ України.

Мовчан В.О. – кандидат біологічних наук, доцент факультету біомедичних технологій університету «Україна».

Шаповалова Н.П. – кандидат технічних наук, доцент кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій.

Пащенко О.О. – науковий співробітник Медичного університету Асоціації Народної медицини України.

Мілюшин М.Б. – завідувач відділення фізіотерапії, лікар-рефлексотерапевт Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення МОЗ України.

Гудзь Н.М. –  заступник головного лікаря Спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення МОЗ України.

Читати у форматі PDF